TIETOSUOJALUPAUS

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen lupaus vastuullisesta tietojen käsittelystä. Laadittu 7.1.2020. 

Rekisterin nimi
Markkinointi Stilan asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
Markkinointi Stila / Marjut Kostilainen

marjut@stila.fi


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu tai sopimus rekisterinpitäjän ja asiakkaan välillä. 


Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: laskutuksen, asiakassuhteen ja sopimuksellisten velvoitteiden hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. 


Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yrityksen nimi ja y-tunnus sekä laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 


Tietojen vastaanottajat

  • Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
  • Laskutus- ja kirjanpitopalvelu
  • Viranomaiset lain edellyttämänä


Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Asiakkaita koskevia tietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti koko asiakassuhteen keston ajan sekä korkeintaan viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytämme kunnes et enää halua markkinointiviestejä tai korkeintaan viisi (5) vuotta. 


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sinun oikeutesi:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle.


EVÄSTEKÄYTÄNNÖT


Sivuilla käytetään toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. 


Markkinointi Stilan sivuilla on käytössä on Leadoo Website Analytics -analytiikkatyökalu. Sen avulla kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.


Analytiikka noudattaa täysin GDPR-säädöksiä, ja kaikki analytiikkadata säilytetään EU/ETA-alueella. Työkalu ei käytä evästeitä tai mallinnettua dataa.

Sivuston käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.TIETOSUOJALUPAUS

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen lupaus vastuullisesta tietojen käsittelystä. Laadittu 7.1.2020. 

Rekisterin nimi
Markkinointi Stilan asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
Markkinointi Stila / Marjut Kostilainen

marjut@stila.fi


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu tai sopimus rekisterinpitäjän ja asiakkaan välillä. 


Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: laskutuksen, asiakassuhteen ja sopimuksellisten velvoitteiden hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. 


Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yrityksen nimi ja y-tunnus sekä laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 


Tietojen vastaanottajat

  • Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
  • Laskutus- ja kirjanpitopalvelu
  • Viranomaiset lain edellyttämänä


Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Asiakkaita koskevia tietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti koko asiakassuhteen keston ajan sekä korkeintaan viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytämme kunnes et enää halua markkinointiviestejä tai korkeintaan viisi (5) vuotta. 


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sinun oikeutesi:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle.


EVÄSTEKÄYTÄNNÖT


Sivuilla käytetään toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. 


Markkinointi Stilan sivuilla on käytössä on Leadoo Website Analytics -analytiikkatyökalu. Sen avulla kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.


Analytiikka noudattaa täysin GDPR-säädöksiä, ja kaikki analytiikkadata säilytetään EU/ETA-alueella. Työkalu ei käytä evästeitä tai mallinnettua dataa.

Sivuston käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.